Chuyên ngành ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH KIẾN TẬP TẠI VIETINBANK SCHOOL DÀNH CHO SV K8- NGÂN HÀNG

Với sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học và công nghệ có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế, trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội luôn quan tâm và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thực tế cho sinh viên tại các doanh nghiệp trong suốt quá trình được đào tạo tại trường. Nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ Ngân hàng Vietinbank, Khoa Tài chính ngân hàng đã tổ chức buổi kiến tập cho hơn 150 sinh viên ngành Ngân hàng tại Vietinbank School vào ngày 13/11/2022

Là ngân hàng tiên phong trong hoạt động phát triển cộng đồng, Vietinbank luôn quan tâm và hỗ trợ đến hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ, tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học tham gia kiến tập, thực tập định kỳ tại ngân hàng. Trong buổi tham quan lần này,  các bạn sinh viên đã được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp nhưng rất thân thiện và cởi mở. Các bạn sinh viên đến từ Trường Đại học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội đã có những trải nghiệm thú vị cũng như được giao lưu, tham gia các trò chơi tại Ngân hàng. Cũng trong buổi tham quan này, các bạn đã nhận được những chia sẻ về:  cơ cấu tổ chức-quản lý, nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban trong ngân hàng, công việc thực tế của các vị trí chức danh tại Ngân hàng, đặc biệt, là lộ trình thăng tiến trong công việc và xác định được hướng đi phù hợp cho bản thân.

Sinh viên được trao đổi các kỹ năng giao dịch viên

Kiến tập-hoạt động của ngân hàng

Hoạt động nhóm về kỹ năng Nhân viên QHKH

 

Các tin liên quan