Tổ chức Chính trị - Xã hội

Liên chi đoàn

BCH Liên chi đoàn Viện TCNH

 

Nhiệm kỳ 2017-2018

Đ/c Lưu Đức Tân

Bí thư LCĐ

Đ/c Hoàng Hồng Hạnh

Phó Bí thư LCĐ

 

Nhiệm kỳ 2018-2019

Đ/c Hoàng Hồng Hạnh

Bí thư LCĐ

Đ/c Lưu Đức Tân

Phó Bí thư LCĐ

Đ/c Vũ Văn Quyền

Phó Bí thư LCĐ

 

Nhiệm kỳ 2019-2020

Đ/c Hoàng Hồng Hạnh

Bí thư LCĐ

Đ/c Lưu Đức Tân

Phó Bí thư LCĐ

Đ/c Vũ Văn Quyền

Phó Bí thư LCĐ

 

Nhiệm kỳ 2020-2021

Đ/c Vũ Văn Quyền

Bí thư LCĐ

Đ/c Lưu Đức Tân

Phó Bí thư LCĐ

Đ/c Thái Hương Mai

Phó Bí thư LCĐ

Các tin liên quan