Giới thiệu chung

Viện Tài chính – Ngân hàng, tên gọi chính thức từ ngày 16/12/2020 theo Quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-TCNS của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (Trước đây gọi là Khoa Tài chính – Ngân hàng ) thành lập theo quyết định số 01/TCHC-TCNH ngày 05/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Viện đã có quá trình thành lập và phát triển song song với quá trình hình thành, hoàn thiện và phát triển về mọi mặt của nhà Trường

Tập thể cán bộ giảng viên Viện Tài chính – Ngân hàng

Viện trưởng
PGS, TS. Nguyễn Thị Liên
SĐT: 0913588244
Email: nguyenthilien@fbu.edu.vn

Phó Viện trưởng
TS. Trần Quốc Vinh
SĐT: 0973256108
Email: tranquocvinh@fbu.edu.vn

Phó Viện trưởng điều hành
ThS. Vũ Thị Thúy Hường
SĐT: 0982070766
Email: huongvtt@fbu.edu.vn

Phó Viện trưởng
ThS. Nguyễn Phương Nga
SĐT: 0915219864
Email: nguyenphuongnga@fbu.edu.vn

I. Quá trình hình thành và phát triển

Viện Tài chính – Ngân hàng, tên gọi chính thức từ ngày 16/12/2020 theo Quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-TCNS của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (Trước đây gọi là Khoa Tài chính – Ngân hàng ) thành lập cùng với quyết định thành lập trường số 2336/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khi thành lập năm 2010, Viện Tài chính – Ngân hàng được nhà trường giao quản lý đào tạo 2 chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, 100% có trình độ thạc sĩ trở nên, tham gia đào tạo các trình độ: Đại học chính quy, Đại học chính quy chất lượng cao, Đại học liên thông chính quy, Thạc sĩ chính quy… Trải qua quá trình phát triển với những đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, viện có những bước phát triển vượt bậc cả về chất và lượng, đang ngày càng trở thành một địa chỉ tin cậy, ngày càng được xã hội quan tâm và trở thành viện nhận được sự lựa chọn cao nhất của các thí sinh khi đăng ký tuyển sinh vào trường. Đến thời điểm hiện tại (2021) Viện đã tuyển sinh đào tạo được 10 khóa sinh viên, trong đó 6 khóa sinh viên đã ra trường có trình độ và năng lực tốt, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Gần 100% sinh viên ra trường có việc làm, trong đó trên 80% sinh viên làm việc đúng nghề. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã thành đạt nhanh chóng và trở thành những cán bộ cốt cán của của các cơ quan, Ngân hàng và doanh nghiệp.

Với nhiều thành tích đạt được trong quá trình phát triển, Viện Tài chính – Ngân hàng đã nhiều lần vinh dự được nhận Bằng khen của Hiệu trưởng, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

II. Chuyên ngành đào tạo:

  1. Chuyên ngành Ngân hàng
  2. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

III. Bộ môn trực thuộc Viện:

  1. Bộ môn Ngân hàng
  2. Bộ môn Tài chính

IV. Các tổ chức Đảng – Đoàn thể trong Viện:

  1. Chi bộ
  2. Tổ Công đoàn
  3. Liên chi đoàn